Cursus Filosofie

in Laren (NH)

Vanaf begin april 2017 wordt er in zes bijeenkomsten een cursus filosofie gegeven in Laren, over Immanuel Kant en Arthur Schopenhauer. Volgens de Encyclopaedia Britannica was Kant (hiernaast afgebeeld) “een van de vooraanstaande denkers van de Verlichting en stellig een van de grootste filosofen ooit.” Kant heeft in zijn Kritiek van de zuivere rede op indrukwekkende manier uitgelegd hoe het verstand werkt, wat we wel en vooral wat we niet kunnen weten, en daarmee een grens getrokken tussen wissen en glauben. Terwijl de filosofen van de Verlichting zorgden voor een scheiding van kerk en staat, heeft Kant die tussen God en de wetenschap voltrokken. Sinds Kant is de wereld anders geworden. In vijf bijeenkomsten worden de hoofdlijnen van Kant's filosofie op heldere wijze uitgelegd. De zesde keer komt Arthur Schopenhauer aan bod. Een logisch vervolg, want diens filosofie bouwt voort op Kant. Volgens Schopenhauer is de wereld aan de buitenkant dat wat het verstand zich daarvan voorstelt (een constructie van het verstand – daarin volgt hij Kant), en aan de binnenkant “een blinde wil” die slechts door kunst en contemplatie kan worden overwonnen.

Voor meer informatie over deze cursus kunt u een emailtje sturen naar de docent, dr. Marinus de Baar:

mdebaar@hetnet.nl